Rajanir Buke Snigdha Prabhat Alo

Rajanir buke snigdha prabhat alo

Manda gahane rayeche gopane bhalo

Maratanu majhe amar atma hase

Kuruper prane aruper rup bhase


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1