Tomar Parane Aghat Haniya Niyata E Pran

```

Tomar parane aghat haniya niyata e pran dake

Tabu je tomar bishal hriday mor prane bhalobase

Nandana bane thai dibe more nahi habo kabhu sarbahara

Antare mor base nirabadhi taba karunar snigdha dhara

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1