Bolite Pareki Keha Karechi Barjan Bhul Ami

```

Bolite pareki keha karechi barjan

Bhul ami bhagaban parini kakhan

Nimeshe amarea kari dosh katobar

Barbar muche taha karuna tomar

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2