Khulo Amar Hriday Duar Khulo

```

Khulo amar hriday duar khulo

Chapal shishur sakal truti bhulo

Tomar asim khamar majhe

Mor paraner bayu raje

Tumi bina jiban andhakar

Tumi mago jyoti parabar ```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1