Bhabi Jakhan Tomai Jani Janar Amar Kichui

Bhabi jakhan tomai jani janar amar kichui baki nai

Prane amar aghat hani bhalobese ebar ami je hai


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1