Bhitare Bhupati Bahire Bhupati

```

Bhitare bhupati bahire bhupati

Sasime bhupati asime bhupati

Ananda gan amrita dan dao dharanire

Hasiya achire maha unnati

```

From:Sri Chinmoy,Song-flowers, part 5, 1990
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sof_5