Peyechi Aj Bishwa Prabhu Barabhoy Habo

```

Peyechhi aj bishwa prabhu barabhay

Habo ami ebar jani mrityunjay

```

From:Sri Chinmoy,Seventy rosebuds, 1987
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/srs