Mago Tomar Charan Tale

```

Mago tomar charan tale

Ke diyeche phul

Ke jeleche tomar kache

Sandhyaratir dip

Kahar bhale puja sheshe

Ankbe mago tip

Kon pujari dhainya habe

Tomar jaya gane

Kare tumi mantra debe

Aji kane kane

Ke se etoi priyatama

Shuddha shanta jib

Sarga hate nemeche ki

Brahma Vishnu Shib

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, I sing only for You, 1974
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ssy