Bhikkha Kore Tabu Bhalo

```

Bhikkha kare tabu bhalo

Ekla jabona

Sabare khudha mita prabhu

Noile khabona

Tomar ashun swarga hate

Eso hethai niye

Pujbo tomai sabai mile

Praner bhakti diye

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to cry, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/stc