Editor's note

This book is being proofed for mistypes. If you find any, please use link at the bottom of the page.

Dukko Amar Kare Dahan Ke Amare Karbe

Dukkho amar kare dahan
Ke amare karbe dharan
Samukhe mor nityur shaman
Ke amare karbe baran

Tomar Kacche Jabo Twara Tumi Amar

Tomar kacche jabo twara
Tumi amar dukko hara
Amar kachhe eso twara
Dekho shato byadhi jara

Shahasrabar Ami Tomai Dekhechilam

Shahasrabar
Ami tomai dekhe chilam
Daoni tumi shara
Dakbona ar
Jadio ami sabar adhan
Patik sarbohara

Ushar Sathe Hasi Ami

Ushar sathe hasi ami
Nishar sathe kandi
Rabir sathe abar kari
Sashir sathe bandhi

Nahi Bhoi Nahi Bhoi Habe Jena Taba Joy

Nahi bhoi nahi bhoi
Habe jena taba joy
Miccha para joy khoi
Shuno aji nishchoi

Ore Amar Man Tomai Ami Dibona Ar Tara

Ore amar man
Tomai ami dibona ar tara
Thako amar kacche thako anukhan
Nirabatar deshe tumi ami habo atmahara

Banshi Amar Bajai Hasi Tomar Sajai

Banshi amar bajai
Hasi tomar sajai
Tomar kripa lagi
Param pitar charam mita
Amai karo kebal tomar
Charan anuragi

Shiuli Kusum Shiuli Kusum Shuno Mor

Shiuli kusum shiuli kusum
Shuno mor prana katha
Kande mor hiya amare dao go
Taba atmar ashesh pabitrata

Ke Habe Mor Maner Manush Ke Habe

Ke habe mor maner manush ke habe
Ke habe mor praner phanush ke habe
Ke habe mor hiyar hasi ke habe
Ke habe mor deher banshi ke habe

Ektu Baso Keno Eto Tara Dekhona Mor

Ektu baso keno eto tara
Dekhona mor ankhi ashru bhara
Ektu baso balbo ekti katha
Jano ki hai kothai nirabata

Diyecho Amai Anek Kichu Tabu Je Nai

Diyecho amai anek kichu tabu je nai tripti
laho prabhu laho amar agyanatar supti

Jani Ami Jani Alpa Katha Kahi Ami

Jani ami jani alpakatha kahi ami alpakatha kahi
Jano tumi jano chinta plaban man sagarer kabhu nahi bahi

Prashanti Lok Ananda Lok Kothai Tomara

Prashanti lok ananda lok kothai tomara kothai
Ami jigyasu ami pipasu dibe naki dekha hethai