Editor's note

This book is being proofed for mistypes. If you find any, please use link at the bottom of the page.

Shunte Jara Nahi Chahe Tomar Madhur Bani

Shunte jara nahi chahe tomar madhur bani
Tara jena na pai prabhu tomar charan khani

Swadhin Haye Bahu Dure Thakte Jara Chai

Swadhin haye bahu dure thakte jara chai
Tomar khama tara jena nahi kabhu pai

Samarpaner Giti Geye Sunil Nabhe Urbo

Samarpaner giti geye sunil nabhe urbo
Amaratar bishalatai charan tomar dharbo

Bhore Sanjhe Tomar Lagi Keno Nahi Kandi

Bhore sanjhe tomar lagi keno nahi kandi
Tomar paye amire mor keno nahi bandhi

Jiban Rane Maran Sane Karbo Larai Karbo

Jiban rane maran sane karbo larai karbo
Jani jani ahab ante bijoy rathe charbo

Hiyar Khudha Barai Tibra Hiyar Khudha

Hiyar khudha barai tibra hiyar khudha
Param pita niye ase swarger sudha

Ogo Amar Hiya Tarir Majhi Kothai Tumi

Ogo amar hiya tarir majhi kothai tumi
Dekhao more param kripai amaratar bhumi

Nirabadhi Mane Prane Dehe Chapalata Taito

Nirabadhi mane prane dehe chapalata
Taito dure bahu dure amar saphalata

Ebar Ami Asbo Phire Prabhur Charan Kamal

Ebar ami asbo phire prabhur charan kamal tale
Tushbo ami prabhure mor atma samarpaner bale

Bhitar Jibane Bahir Jibane Chapalata Aphuran

Bhitar jibane bahir jibane chapalata aphuran
Tai nahi pari gahite kadapi paramer jaya gan

Ogo Amar Bahu Juger Maya Moher Supti Jege

Ogo amar bahu juger maya moher supti
Jege utho dake tomai amaratar dipti

Dake Amai Bandhan Hara Asimatar Desh

Dake amai bandhan hara asimatar desh
Dipti nebe tripti debe amai animesh

Basana Puran Karechi Baliya Kannar Nahi

Basana puran karechi baliya kannar nahi shesh
Nutan jiban amare dhaniya laho more paramesh