Khamar Lagi Kendechilam

Khamar lagi kendechilam
Khama peye nahi nachi

Translation

I cried for forgiveness;
Forgiveness I have achieved.
Yet, I smile not, I dance not.