Asim pather jatri ami

Return to the table of contents

Jiban Pathe Ekla Jete Chahina

Jiban pathe ekla jete chahina

Akash Pathe Urte Habe

Akash pathe urte habe pakhir mato

Kanna Amar Saphal Habe Ei Asha Mor

Kanna amar saphal habe ei asha mor ache

Asha Nade Karte Santar Barai Bhalo Lage

Asha nade karte santar barai bhalo lage

Khudra Amire Tejiya Brihat Amire Barechi

Khudra amire tejiya brihat amire barechi

Samarpaner Jayer Mala Tomai Aji Dibo

Samarpaner jayer mala tomai aji dibo

Khudra Amire Rupantarite Dharanite Ami

Khudra amire rupantarite dharanite ami esechi

Tripti Lagi Ghure Berai Hethai Hothai

Tripti lagi ghure berai hethai hothai britha

Jiban Amar Prashphutibe Amar Hiya

Jiban amar prashphutibe amar hiya bagane

Paramanande Hridaya Duar Sabar Lagiya

Paramanande hridaya duar sabar lagiya khuliya rekhechi

Amar Nithur Dosh Truti Amai Kare Nitya

Amar nithur dosh truti amai kare nitya shasan

Bedanar Giti Gahibona Kabhu Chetana

Bedanar giti gahibo kabhu chetana sagare

Phuler Mato Phutbo Ami Prati Kathai Prati

Phuler mato phutbo ami prati kathai prati chintai

Nijere Danite Nijere Sampite Esechi

Nijere danite nijere sampite esechi dharani buke

Bidhatar Jaya Gan Gahe Jena Nirabadhi

Bidhatar jaya gan gahe jena nirabadhi
Mor deha mor pran mor man hiya

Shanti Jethai Sethai Pabo Prabhur

Shanti jethai sethai pabo prabhur darashan

Maha Shanti Pabar Lagi Kandbo Animeshe

Maha shanti pabar lagi kandbo animeshe

Nayaner Jale Pujibona Toma Pujibo

Nayaner jale pujibona toma
Pujibo tomare hiyar ashru jale

Asha Pradip Jabena Kabhu Nibe Asha

Asha pradip jabena kabhu nibe asha pradip

Balte Habe Chalte Habe Sabar Sathe

Balte habe chalte habe sabar sathe prabhur tripti lagi

Murkha Ami Taito Ami Hiya Pure Jete Nahi

Murkha ami taito ami hiya pure jete nahi chai

Khulte Habe Hiyar Duar Ta Na Hale

Khulte habe hiyar duar tana hale thakbe jiban britha

Ar Katokal Raibo Ami Jiban Maru Bhume

Ar katokal raibo ami jiban maru bhume

Kande Mor Hiya Prati Pale Pale Chira

Kande mor hiya prati pale pale chira nabiner lagi

Kanna Bedan Rakhbo Dure Ebar Ami Bahu

Kanna bedan rakhbo dure ebar ami bahu dure

Kanna Plaban Bhitare bahire Toma Jena

Kanna plaban bhitare bahire toma jena nahi heri

Asimer Khudha Asimer Sudha Hao Mor

Asimer khudha asimer sudha hao mor chira sathi

Nirabatar Kanna Amar Barai Bhalo Lage

Nirabatar kanna amar barai bhalo lage

Hiya Pure Nahi Gele Keman Kare Pabo

Hiya pure nahi gele keman kare pabo hiya sudha

Ashar Sathe Karbo Ami Aji Mitali

Ashar sathe karbo ami aji mitali

Nil Akashe Nil Sagare Bishal Amir Pabo

Nil akashe nil sagare bishal amir pabo dekha

Kandte Habe Haste Habe Kebal Prabhur

Kandte habe haste habe kebal prabhur tripti lagi

Ebar Ami Karbo Suru Atma Jayer Jatra

Ebar ami karbo suru atma jayer jatra

Ati Sugopane Puratan Mane

Ati sugopane puratan mane
Jabo ami aji chariya

Dibe Na Dekha Prabhu Amar Keman Kare

Dibe na dekha prabhu amar keman kare
Ekatha kari bishwas

Ghume Jagarane Ati Sugopane Tomare

Ghume jagarane ati sugopane tomare pujite chahi

Sukher Dine Dukher Rate Tomar Bijoy Gahe

Sukher dine dukher rate tomar bijoy gahe jena amar hiya

Kothai Kothai Karuna Dayini Bishwa

Kothai kothai karuna dayini bishwa janani mor

Ar Katokal Raibo Dharai Bhoye Bhoye

Ar katokal raibo dharai bhoye ghoye mriyaman

Basana Diye Bandi Je hai Amar Puta

Basana diye bandije hai amar puto chitta

Chahi Kebal Nabin Asha Nabin Pratigya

Chahi kebal nabin asha nabin pratigya

Hai Hai Hai Keno Kari Deri Eshana Duar

Hai hai hai keno deri eshana duar khulite

Amar Hiyar Nil Pakhi Sathe

Amar hiyar nil pakhi sathe
Bhitare hasibo bahire kandibo

Nirabatar Deshe Kebal Jiban Amar habe

Nirabatar deshe kebal jiban amar habe saphal

Chitta Mama Pushpa Sama Phutbe Aji

Chitta mama pushpa sama phutbe aji prabhur charan tale

Jyotir Deshe Jete Hale Maner Andhar

Jyotir deshe jete hale maner andhar rakhte habe dure

Shanti Sagare Santar Katite Parama

Shanti sagare santar katite parama
Bidhata dakiche ajike sabare

Nirabe Pranati Janabo Amar Param

Nirabe pranati janabo amar param prabhure tushite

Asim Pathar Jatri Ami Asimatar Jatra Habe

Asim pather jatri ami asimatar jatra habe suru