This heart is your heart

Return to the table of contents

Asha Tari Hase Asha Tari Hase Hiya

Asha tari hase asha taru hase
Hiya majhi nashe kalo man akashe

Chal... Bhai Bon Oi Shun.. Bibhur Dak

Chal chal chal chal bhai bon oi shun shun shun
Bibhur dak sab kichu ghor tyag anahata dhani paramer bani

Jago..... Vidhu Kripa Mago Vidhu Kripa

Jago jago jago jago jago jago
Vidhu kripa mago vidhu kripa mago
Aum kring kling aum kring kling

Ore Amar Pusha Mahish Ore Tui Ar Ami

Ore amar pusha mahish ore
Tui ar ami kheli sanjhe bhore
Nahi heri bishadh kalo chhaya
Mahanander ek abhinya kaya

Sadhu Jadu Madhu Ar Sona Char Deha

Sadhu jadu madhu ar sona
Char deha jyoti diye bona

Nijhum Rate.. Pujibo Ami Chokher Jale

Nijhum rate nijhum rate nijhum rate
Pujibo ami chokher jale amar nathe

Ashesh Dhan Chahe Man Anukhan

Ashesh dhan chahe man anukhan pratikhan
Ankhi mor kande hase
Habo lin chidakashe
Sandhani mor khudha shudhu alo sudha

Ananda Tiyasa

Ananda tiyasa mor diyeche nutan bhor
Kul chinta kutil bhithi nahi heri mor priti
Jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai

Sukhi Habo Sukhi Habo Sukhi Hiyar

Sukhi habo sukhi habo sukhi
Hiyar gahane mora rabo
Maha pulakite shiharibo

Maner Bane Ghure Berai Maner Bane

Maner bane ghure berai maner bane
Amarati dekhai bhithi ama rati
ama sathi mithya bojha ama sathi
Jiban rane dhangsa habo jiban rane

Nacho Nacho Oi Kanu Asimer Hiya Bhanu

Nacho nacho oi kanu asimer hiya bhanu
Khulo khulo sab dwar dibe tare pranohar
Sangite bhangite satya dite pulakite
Ananda plaban muktir spandan

London Setu Kampiche.. London Setu

London setu kampiche kampiche kampiche
London setu kampiche sundari kandiche

Majhi.. Manthare Aji Paramanande

Majhi majhi majhi manthare aji
Paramanande paramanande jiban swapan

Tin Harin

Tin harin tin harin sutibra bege
Chute chute chute bidhatar paye lute
Mahananda utsab uthe tin harin
[Sri Chinmoy set these Bengali lyrics to
the tune of the English nursery rhyme
“Three Blind Mice”]

Ei Taba Bhumi Ei Mama Bhumi Jabadip

Ei taba bhumi ei mama bhumi
Jabadip hate sandip
lal ban hate baridhi saikate
Moder ei bhumi mora bhir swami

E Taba Antar E Mama Antar Akuti

E taba antar e mama antar
Akuti buddhar seba jyoti dhar
Kritagyatar hasi atmahutir nritya
Janme chila e hiya moder lagiya

This Heart Is Your Heart

This heart is your heart, this heart is my heart,
With aspiration-height and dedication-light,
With gratitude-smile and surrender-dance,
This heart was born for you and me.
[Lyrics by Sri Chinmoy to the tune of
Woody Guthrie’s “This Land Is Your Land”]