Japan: the Morning Sun of the World

Return to the table of contents

Japan, a Soulful Flower-Garden

Japan, Japan, Japan!
A soulful flower-garden.
Clearly you see,
Quickly you do.
Silence-ecstasy
Your property true.
Japan, Japan, Japan!
High Heaven’s hallowed Plan.

Simplicity Japan Has

Simplicity Japan has.
Beauty Japan gives.
Sincerity Japan knows.
Purity Japan reveals.
Fear Japan braves.
Doubt Japan tramples.
Humility Japan is.

Japan

Japan

Japan, Beauty's Land, Duty's Hand

Japan, Japan, Japan!
Beauty’s land, duty’s hand.
Perfection-dream, delight supreme.

Ami Bhalobasi Sudur Desher

Ami bhalobasi sudur desher
Japaner antar
Eshiyar sera komal sagare
Heri mor bandar

Asimer Hasi Sasimer Biraje Japaner E

Asimer hasi sasimer biraje
Japaner e mahadan
Tai je abani ananda chite
Japaner gahe guna gan

Bhitare Shanti Bahire Shanti Charidhare

Bhitare shanti bahire shanti
Charidhare puta shanti
Taito Japan hiyai phutechhe
Apurba ek kanti

He Japan... Binayer Tumi Bishwa Nidan

He Japan he Japan he Japan he Japan
Binayer tumi bishwa nidan
Bhitare agun shikha lelihan
Nahi hao kabhu tumi mriyaman

Japan Sushamar Ekatar Puta Dhyan

Japan Japan Japan Japan
Sushamar ekatar puta dhyan
Bahire salil bhitare anal
Sutibra gati paran saral

Japan Tumi Sushamar Sopan

Japan Japan Japan
Tumi sushamar sopan
Japan Japan Japan
Ogo namrata aphuran

Ogo Japaner Shanta Snigdha Shantati

Ogo Japaner shanta snigdha santati santan
Nabin ushare apan karite nahi hao hoiran

Japane Asiya Japani Hayechi Japanere

Japane asiya japani hayechi
Japanere besebhalo
Shobhanar deshe shobhana pujari
Bhitare bahire alo

Japan.... Shobhanar Preranar Mahadan

Japan Japan Japan Japan Japan
Shobhanar preranar mahadan

Japan... Bhitare Bahire Pabita Sopan

Japan Japan Japan Japan
Bhitare bahire pavita sopan

Japan.... Unnati Lagi Bhitare Bahire

Japan Japan Japan Japan Japan
Unnati lagi bhitare bahire trishita nayan

Hiroshima

Hiroshima Hiroshima Hiroshima Hiroshima
Japaner pabitra apurba madhurima
Hetha bishwer samarpaner mahabani
Japaner ankhi nutan bhorer sandhani

Hiroshima.. Manusher Agyaner Nahi Sima

Hiroshima Hiroshima Hiroshima
Manusher agyaner nahi sima
Luptir shantir he pratima
Srashtar naba garima mahima

Nagasaki... Tomar Hiyar Param Prabhure

Nagasaki Nagasaki Nagasaki Nagasaki
Tomar hiyar param prabhure amara ajike daki
Shanti shanti Japane shanti shantir halo joy
Asimananda paramananda dharai abhyudoy

Tokyo

Tokyo Tokyo Tokyo
Amar hiyar prema priti niyo
Tokyo Tokyo Tokyo
Tomar surabhi pratijibe diyo

Kamakura Saralata Pura Kamakura

Kamakura saralata pura
Kamakura namrata pura
Sima majhe simahin
Bajai jyoti bin

Jaya Jay Jaya He Niranjana

Jaya jaya jaya
He niranjana maha nirvan
Joy hok taba joy
He Siddhartha
Pulaka bhariya tomare smariya
Uthichhe jagiya pabitra hiya
E abani shokarta

Buddham Saranam Gachhami

Buddham saranam gachhami
Dhammam saranam gachhami
Sangam saranam gachhami
[This is a traditional Buddhist chant
originally written in the Pali language]

I Go to the Lord Buddha (1)

I go to the Lord Buddha for protection-light.
I go to the inner code of life for protection-light.
I go to the Order for protection-light.

When I Go to the Lord Buddha

When I go to the Lord Buddha
For protection-light,
He blesses me.
When I go to the inner code of life
For protection-light,
He illumines me.
When I go to the Order
For protection-light,
He utilises me.

Buddha.. Kamakura Buddha Dharai

Buddha Buddha Buddha
Kamakura Buddha
Dharai adharar pranai ajanar
Tumi maha bhati
Tumi maha shati
Buddha Buddha Buddha
He nirvan sudha

E Shubha Prabhate E Buddha Deb Janai

E shubha prabhate e Buddha deb
Janai tomai pranati
Nirvan patha gami hate chai
Laho amader minati

Namo Namo Namo Nirvan Bir Shanti

Namo namo namo nirban bir
Shanti gabhir maitri sudhir
Rabena dharani nitya baddha
Supta andha adhir badhir

Namo.. Buddha Deber Karuna Moitri

Namo namo namo Buddha deber
Karuna moitri nir
Hethai asutosh shib bholanath
Chira achapal sthir

Shakpura Tumi Mor Japaner Kamakura

Shakpura Shakpura Shakpura
Tumi mor Japaner Kamakura
Buddha murti Japaner sugaurab
Buddha bani chatralar susaurabh

Borobudurer Bhiti Stapan

Borobudurer bhiti stapan
Buddha deber kripar plaban
Moitri dipti shanti tripti
Nai hetha nai nishar supti

Be a Lamp unto Yourself

Be a Lamp unto Yourself.
[Words of the Buddha]

Just as a Candle Cannot Burn

Just as a candle cannot burn without fire, man
cannot live without the spiritual life.
[Words of the Buddha]