Jesus the seeker, Christ the Saviour

Return to the table of contents

Man Shall Not Live by Bread Alone

Man shall not live by bread alone.
[Words of the Christ,
Matthew 4:4]

I Will Make You Fishers of Men

I will make you fishers of men.
[Words of the Christ,
Matthew 4:19]

Blessed Are the Pure in Heart

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
[Words of the Christ,
Matthew 5:8]

Blessed Are the Peacemakers

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
[Words of the Christ,
Matthew 5:9]

My God, Why Hast Thou Forsaken Me?

My God, my God, why hast Thou forsaken me?
[Words of the Christ,
Matthew 27:46]

Not My Will, But Thine, Be Done

Not my will, but Thine, be done.
[Words of the Christ,
Luke 22:42]

He That Is Not with Me Is Against Me (1)

He that is not with me is against me.
[Words of the Christ,
Matthew 12:30]

Father, Forgive Them (1)

Father, forgive them,
For they know not
What they do.
[Words of the Christ,
Luke 23:24]

What Shall It Profit a Man?

What shall it profit a man if he shall gain
the whole world and lose his own soul?
[Words of the Christ,
Mark 8:36]

Let Not Thy Left Hand Know

Let not thy left hand know what thy right hand doeth.
[Words of the Christ,
Matthew 6:3]

He That Endureth to the End

He that endureth to the end shall be saved.
[Words of the Christ,
Matthew 10:22]

The Kingdom of Heaven

The Kingdom of Heaven is within you.
[Words of the Christ,
Luke 17:21]

I and My Father Are One

I and my Father are one.
[Words of the Christ,
John 10:30]

I Am Alpha and Omega

I am Alpha and Omega,
The beginning and the ending.
[From the Bible,
Revelation 22:13]

There Is No Fear in Love

There is no fear in love, but perfect love casteth out fear.
[Words of the Christ,
1John 4:18]

He Shall Rule Them

He shall rule them with a rod of iron.
[From the Bible, Revelation 2:27]

Charity Shall Cover

Charity shall cover the multitude of sins.
[Words of the Christ,
1 Peter 4:8]

The Love of Money

The love of money is the root of all evils.
[Words of the Christ,
1 Timothy 6:10]

God Is No Respecter of Persons

God is no respecter of persons.
[Words of Peter, Acts 10:34]

Many Are Called, Few Are Chosen

Many are called, few are chosen.
[Words of the Christ,
Matthew 22:14]

Get Thee Behind Me, Satan!

Get thee behind me, Satan!
[The Bible, Matthew 16:23]

Father, Forgive Them (2)

Father, forgive them,
For they know not
What they do.
[Words of the Christ,
Luke 23:24]

He That Is Not With Me Is Against Me (2)

He that is not with me is against me.
[Words of the Christ,
Matthew 12:30]

A Prophet Is Not Without Honour

A prophet is not without honour, save in his own country.
[Words of the Christ,
Mark 6:4]

No Man Can Serve Two Masters

No man can serve two masters.
[Words of the Christ,
Matthew 6:24]

Where There Is No Vision

Where there is no vision, the people perish.
[From the Bible, Proverbs 29:18]

Dust Thou Art

Dust thou art, and unto dust shalt thou return.
[Words from The Book of Genesis 2:7]

Thou Shalt Have

Thou shalt have no other gods before Me.
[From the Bible,
Exodus 20:3]

Thou Shalt Not

Thou shalt not take the Name of the Lord, thy God,
in vain.
[From the Bible, the third commandment,
Exodus 20:7]

My Redeemer Liveth

I know that my Redeemer liveth.
[From the Bible,
Job 19:25]

A Still, Small Voice

A still, small voice.
[Words of the Christ,
1 Kings 9:12]

Into Thy Hands

Into Thy Hands I commend my spirit.
[Words of the Christ
Luke 23:46]

I Am That I Am

I am that I am.
[From the Bible, Exodus 3:14]

Ami Shishu Ami Shishu

Ami shishu ami shishu
Ami chira shishu
Meri kole dhara buke
Jatha chhila Jishu

I Am a Child, an Eternal Child

I am a child.
I am a child, an eternal child,
Like Jesus on the lap
Of Mary on earth.

Ar Katokal Kandbo Mago

Ar katokal kandbo mago ar katokal kandbo
Andhar ghare ekla base tomai bhalobasbo
Tumi jano gopan katha
Amar hiyar byakulata
Nitya kena kalo shaman
Prane amar kare dahan
Ar karona deri mago ar karona deri
Tumi amar bishwa mata Jishur jeman Meri

Baro Anurage Daki Toma Pita Kemane

Baro anurage daki toma pita
Kemane amare bhule gele
He param pita kemane rahibe
Mor jibanere abahele

Dharar Buke Esechhilam Eka

Dharar buke esechhilam eka
Hayechhi bahu tomar peye dekha
Tumi amar jiban sathi
Tumi amar maran bhati
Ami tomar mukta shishu
Merir kole jeman Jishu

Janamila Debashishu Jishu Dharatale

Janamila debashishu Jishu dharatale
Debaloke jaya giti gahe dale dale
Meri mata ankhi bhase kritagyata jale
Andhiyar guha bhabe lakka mani jwale
Dharma niti aripriti
Jishu mahaprem bhati
Dharanite prasphutibe alo phule phale

Jishu Jishu Baroi Madhur Nam Ti Tomar

Jishu Jishu baroi madhur
Namti tomar jani
Taito ami antare mor
Tomar pane tani

Jishu Tumi Dyuloker Shishu

Jishu Jishu Jishu Jishu
Tumi dyuloker shishu
Dhara kalyan lagi
Raye acho sada jagi

Jishu Jishu Nam

Jishu Jishu nam
Japi abiram
Jishu chetanai
Pran dube jai
Jishu sabakar
Pitar dharar

Jishu Kristo Jishu Kristo

Jishu Kristo Jishu Kristo
Jishu Kristo
Tumi moder baroy apan
Baroy mista

Jishur Swapna Sarga Rajya

Jishur swapna sarga rajya
Bastabe rup dite
Narayan aj murta holen
Dhulimoy dharanite
Bidhatar joy dharanir joy
Bishwa bashir joy
Suchita hateche sata jugar
Ajike abhyudoy

Kalipada Sarala Abhinna Suphala Nimner

Kalipada sarala
Abhinna suphala
Nimner prerana
Urdhe eshana
Ma Merir kanti
Krister shanti

Karuna Mayer Jyotir Dulal Tumi Je Dharar

Karuna mayer jyotir dulal
Tumi je dharar hiyar ankhi
Kon akasher bishal hiyai
Rayecho gopane nijere dhaki

Khama Karo Pita Agyan Jane

Khama karo pita agyan jane
Ei nibedan tomar charane
Kariche je era ghor kukarma
Janibena tara tahar marma

Kross Bedanai Pran Jai

Kross bedanai pran jai
Tumi o ki pita tyajile amai
Dekha deha bhase rudhir dharai
Pran jai jai jal pipasai
Kantar mukut parinu mathai

Mukher Katha Jaina Prabhur Kane

Mukher katha jaina prabhur kane
Praner kanna tante kebal jane
Kanda kanda ore amar man
Jishur matan karogo krandan
Vishwa pitar lagi
Sarba tyaji haye anuragi

Ogo Debashishu

Ogo debashishu meri kole jishu
Kiba aparup murati mohan
Nache nache nache paramanande
Medini gagan taraka tapan
Geye taba agamani
Swarge martye alo chhaya prane
Shuni taba jaya dhwani

Ogo Debashishu Meri Kole Jishu Kiba

Ogo debashishu Meri kole Jishu
Kiba aparup murati mohan
Paramanande nartane rato
Akash abani taraka tapan
Geye taba agamani anahata jaya dhwani

Pale Pale Prema Bale Pale Pale Kripa Bale

Pale pale prema bale
Pale pale kripa bale
Pale pale khama bale
Nahe kabhu jadu bale
Nahe kabhu bahu bale
Rahiyacho dhara joy
Sundara madhumoy

Param Pitare Hasiya Kandiya Basiyacho

Param pitare hasiya kandiya
Basiyacho tumi bhalo
Taito tomar hridaya gabhire
Peyeche sabai alo

Prabhu Jishu Chira Mahiyan

Prabhu Jishu chira mahiyan
Krushe kare pran dan
Dite jibe paritran
Jani Jishur sandhan
Nahi pabe dharanir akritagya pran
Ghor jiban pashan

Sabai Amai Pagol Dake

Sabai amai pagol dake
Ami ki ma pagol tabe
Pagol ke noi tomar kache
Balo mago nikhil bhabe
Boka ami pagol ami
Ami tomar koler shishu
Bishwajayi habo ami
Param gyani Buddha Jishu

Samarpaner Sangit Sur

Samarpaner sangit sur
Dharanire tumi diyecho
Taito sabar antara tale
Shreshtha asan labhecho

Sonali Baran Madhur Nayan Chapal

Sonali baran madhur nayan
Chapal charan prakhur tapan
Amar hiyar shishu
Swarger naba Jishu

Teman Kare Kand Dekhire Man Je Bhabe

Teman kare kand dekhire man
Je bhabe gauranga moder
Kende kende haten achetan
Teman kare kand dekhire man
Je bhabe gauranga moder
Kaner katha jaina prabhur kane
Hridayer dak tanke kache tane
Teman kare kand dekhire man
Jeman kare pita pita bale
Jishur karechen rodan

He Promised to Return

He promised to return
And He will:
Not with compassion
Like last time,
But
With a sword
For world-redemption.

O Saviour Dear

O Saviour dear,
You are so near.
O Lover kind,
Bind my heart, bind.
O Father pure,
I am all yours, sure.

I Like Joseph's Son

I like Joseph’s son
Because
He is humility’s flood.
I love Mary’s son
Because
He is Divinity’s sky.
I adore the Father’s son
Because
He is Immortality’s Love.

Father Joseph's Little Son

In his Humility
I saw Father Joseph’s little son.
In his Compassion
I saw Mother Mary’s big son.
In his Perfection
I saw his Heaven-Father’s Smile.

He Param Pita He Param Pita Bedanar

He param pita
He param pita
Bedanar ghare pathale
Ajike more

He Param Pita He Param Pita Manabe

He param pita
He param pita
Manabe shikhabe
Tomar lagiya kandite

He Param Pita He Param Pita Dharar

He param pita
He param pita
Dharar timir tomar
Charane sanpibo

He Param Pita He Param Pita Asha

He param pita
He param pita
Asha shudhu hetha
Sabar param nidhi

He Param Pita He Param Pita Na Chahi

He param pita
He param pita
Na chahi janite
Tomar dibya jadu

He Param Pita He Param Pita Ami Je

He param pita
He param pita
Ami je tomar karuna nayan
Ami je tomar khamar hriday

He Param Pita He Param Pita Dhara

He param pita
He param pita
Dhara adharai niyata kebal
Hok taba joy hok

He Param Pita He Param Pita Tomar

He param pita
He param pita
Tomar swapane bastabe rup dite
Dharanir buke asiyachi aji ami

He Param Pita Tomar Swapan Amare

He param pita tomar swapan
Amare diyecho tomar kripar bale

He Param Pita He Param Pita Tumi Ar Ami

He param pita
He param pita
Tumi ar ami chira abhinai
Dharanite habe ei mor maha dan

He Param Pita He Param Pita Swarga

He param pita
He param pita
Swarga rajya dharai sthapibo
Ei maha mor pan

He Param Pita He Param Pita Tumi Je

He param pita
He param pita
Tumi je tomar premer baridhir
Amar hiyai
Tumi je tomar kripar baridhir
Amar jibane

O He Param Pita He Param Pita Bhuliya

O he param pita
He param pita
Bhuliya jeyona bhuliya jeyona
Bhuliya jeyona
Ei asahai santane