Swapane amije birer ketan

Return to the table of contents

Swapane Amije Rajar Dulal Bastabe Ami

Swapane amije rajar dulal
Bastabe ami manda kapal

Swapane Amije Hiyakashe Uri Bastabe

Swapane amije hiyakashe uri
Bastabe mano bane ghure mari

Swapane Amije Bishal Hriday Bastabe Ami

Swapane amije bishal hriday
Bastabe ami ghor nirday

Swapane Amije Prabhur Charane Bastabe

Swapane amije prabhur charane
Bastabe ami danab bhojane

Swapane Amije Amar Amire Nashi

Swapane amije amar amire nashi
Bastabe ami tare baro bhalobasi

Swapane Amije Mukti Sagar Mukti

Swapane amije mukti sagar mukti
Bastabe ami supti bindu supti

Swapane Amije Brahma Vishnu Shib

Swapane amije Brahma Vishnu Shib
Bastabe ami mrita deha nirjib

Swapane Amije Dharar Tarak Bastabe Ami

Swapane amije dharar tarak
Bastabe ami moher palak

Swapane Amije Tyager Sagar Bastabe Ami

Swapane amije tyager sagar
Bastabe ami nithur pathar

Swapane Amije Ashar Akash Bastabe Ami

Swapane amije ashar akash
Bastabe ami chitta nirash

Swapane Amije Shanti Fuara Bastabe Ami

Swapane amije shanti fuara
Bastabe ami pathi disha hara

Swapane Amije Prabhur Seba Kari

Swapane amije prabhu seba kari
Bastabe ami more niye mari

Swapane Amije Birer Ketan Bastabe Ami

Swapane amije birer ketan
Bastabe ami bhirur kapan

Swapane Amije Ahana Nabin Bastabe Ami

Swapane amije ahana nabin
Bastabe ami tamasa prachin

Swapane Amije Ananda Pakhi Bastabe

Swapane amije ananda pakhi
Bastabe ami jal bhava ankhi

Swapane Amije Prema Parabar Bastabe

Swapane amije prema parabar
Bastabe ami irsha jowar

Swapane Amije Sabakar Lagi Bastabe Ami

Swapane amije sabakar lagi
Bastabe ami mor anuragi

Swapane Amije Eshana Golap Bastabe

Swapane amije eshana golap
Bastabe ami ghumer pralap

Swapane Amije Amarar Asha Bastabe Ami

Swapane amije amarar asha
Bastabe ami maraner bhasha

Swapane Amije Jyoti Anadir Bastabe Ami

Swapane amije jyoti anadir
Bastabe ami timir prachir

Swapane Amije Dyuloker Sudha Bastabe

Swapane amije dyuloker sudha
Bastabe ami bhuloker khudha

Chand.......... Tomar Kripai Ei Jibaner Nahi

Chand chand chand chand chand chand
chand chand chand chand chand
Tomar kripai ei jibaner nahi jena ghate paramad

Chander Sudha Chander Sudha Chander

Chander sudha chander sudha chander sudha
Karbe puran nidra bihin dharar khudha

Sangi Amar Din Rajani Sangi Shashi Rabi

Sangi amar din rajani sangi shashi rabi
Taito ami atma bhola rupantarer kabi

Chander Deshe Jabo Ami Chander Deshe

Chander deshe jabo ami chander deshe
Balbo ami praner katha hese hese

Shashi..... Jagrata Nirmala Karo Mor Prana

Shashi shashi shashi shashi shashi shashi
Jagrata nirmala karo mor prana masi

Sudhakar.. Bhalobasi Taba Sudha Antar

Sudhakar sudhakar sudhakar
Bhalobasi taba sudha antar

Sudhangshu Sudhangshu Tumi Je Tomar

Sudhangshu sudhangshu tumi je tomar pabita paran
Sudhangshu sudhangshu ami je amar manas pashan