Tomar bani karbo prachar

Return to the table of contents

Ogo Amar Praner Prabhu Gupta Bhagaban

Ogo Amar Praner Prabhu Gupta Bhagaban

Ami Deha Noi Deher Byatha Deha Sahe

Ami Deha Noi Deher Byatha Deha Sahe

Shantir Pane Satyer Pane Jaha Tane Taha

Shantir Pane Satyer Pane Jaha Tane Taha

He Madhumoy Tomari Hok Joy Tomar

He Madhumoy Tomari Hok Joy Tomar

Mishe Jadi Jai Amar Pran Sathe Bishwa

Mishe Jadi Jai Amar Pran Sathe Bishwa

Jaha Bhabi Taha Diye Ghire Thake Moder

Jaha Bhabi Taha Diye Ghire Thake Moder

Jara Thake Chetanate Sadharan Dukha

Jara Thake Chetanate Sadharan Dukha

Kari Jadi Mor Chetanar Naba Deba

Kari Jadi Mor Chetanar Naba Deba

Chilam Sukhe Chilam Bhule Dile Dukha

Chilam Sukhe Chilam Bhule Dile Dukha

Seba Adhikar Ache Sabar Jara Bhabe

Seba Adhikar Ache Sabar Jara Bhabe

Jara Bale Eto Kebal Ichchha Bidhatar

Jara Bale Eto Kebal Ichchha Bidhatar

Mariya Na Mare Ahangkar Dhare Kata

Mariya Na Mare Ahangkar Dhare Kata

Japan.... Shobhanar Preranar Mahadan

Japan Japan Japan Japan Japan
Shobhanar preranar mahadan

Ki Sundaro Ki Sundaro Kata Manahara

Ki Sundaro Ki Sundaro Kata Manahara

Shubha Chinta Nitya Jena Thake Amai

Shubha Chinta Nitya Jena Thake Amai

Japan.... Unnati Lagi Bhitare Bahire

Japan Japan Japan Japan Japan
Unnati lagi bhitare bahire trishita nayan

Mangala Hok Mangala Hok Dur Kare Dao

Mangala Hok Mangala Hok Dur Kare Dao

Bishwa Jakhan Habe Apan Habo Sabar

Bishwa Jakhan Habe Apan Habo Sabar

Dhuper Dhowa Urdhe Uthe Charidike

Dhuper Dhowa Urdhe Uthe Charidike Suganda

Sabai Jakhan Habe Apan Chira Apan

Sabai Jakhan Habe Apan Chira Apan

Apan Bhabe Bibhor Haye Ami Atmananda

Apan Bhabe Bibhor Haye Ami Atmananda

Nahi Kare Panta Tahar Debata Amar

Nahi Kare Panta Tahar Debata Amar

Brahma Lokhe Kothai Uday Kothai Asta

Brahma Lokhe Kothai Uday Kothai Asta

Akash Brahma Man O Brahma Ami

Akash Brahma Man O Brahma Ami

Chakkhu Karna Bakya Gyan Adi Kari

Chakkhu Karna Bakya Gyan Adi Kari

Agni Vayu Surjya

Agni Vayu Surjya Ar Diganto Laho ...

Jar Sankalpa Jato Bara Tini Tata Maha

Jar Sankalpa Jato Bara Tini Tata Maha

Hrid Akashe Jib Shib Sathe Mile Ekakar

Hrid Akashe Jib Shib Sathe Mile Ekakar

Chira Sthayi Nahe Karma Phal Karma Hale

Chira Sthayi Nahe Karma Phal Karma Hale

Ma Ma Bale Japi Mantra Dube Gechhe

Ma Ma Bale Japi Mantra Dube Gechhe

Nitya Kare Smaran Maran Ar Atma

Nitya Kare Smaran Maran Ar Atma

Bidhatar Tripti Lagi Hasi Kanna Jiban

Bidhatar Tripti Lagi Hasi Kanna Jiban

Kothai Thaken Sarba Shakti Man Marbar

Kothai Thaken Sarba Shakti Man Marbar

Jaha Bhabi Sei Chetanar Sathe Mile Haye

Jaha Bhabi Sei Chetanar Sathe Mile Haye

Antara Atma Ese Satya Hate Kare Sada

Antara Atma Ese Satya Hate Kare Sada

Sagar Hate Ese Nadi Sagar Buke Habe

Sagar Hate Ese Nadi Sagar Buke Habe

Ami Atma Nityanandamoy

Ami atma nityanandamoy lila lagi deha

Loker Mukhe Jai Parajai Satya Kichhui

Loker Mukhe Jai Parajai Satya Kichhui

Amar Dukha Seto Abhyudoy Amar Sei Ek

Amar Dukha Seto Abhyudoy Amar Sei Ek

Gahi Gahi Tomar Kripar Bijoy Gahi Chahi

Gahi Gahi Tomar Kripar Bijoy Gahi Chahi

Japan... Bhitare Bahire Jyotir Sopan

Japan Japan Japan Japan Bhitare Bahire Jyotir Sopan

Tomar Bani Karbo Prachar Bishwa Bhuban

Tomar Bani Karbo Prachar Bishwa Bhuban

Phuler Mato Phutte Jadi Nahi Pari Keman

Phuler Mato Phutte Jadi Nahi Pari Keman

Ashar Swapan Nirash Haibe Bhabi Nai

Ashar Swapan Nirash Haibe Bhabi Nai

Pran Gabhire Na Thakile Bhakti Shikha

Pran Gabhire Na Thakile Bhakti Shikha

Gayika... Jibane Marane Sadhika Radhika

Gayika Gayika Gayika Gayika Jibane Marane Sadhika Radhika

Swapan Hase Swapan Nache Bastabata

Swapan Hase Swapan Nache Bastabata

Debar Mato Nai Je Kichui Nai Pabar Mato

Debar Mato Nai Je Kichui Nai Pabar Mato

Tomar Lagi Hriday Nahi Jage Prati Khane

Tomar Lagi Hriday Nahi Jage Prati Khane

Tomar Katha Bhakti Bhare Shunte Nahi

Tomar Katha Bhakti Bhare Shunte Nahi

Na Dakile Na Kandile Na Dharile Tomar

Na Dakile Na Kandile Na Dharile Tomar