Bandhan Hara Jiban Dhara Kothai Tumi

Bandhan hara jiban dhara kothai tumi kothai
Tomar dekha pete ami kandi hethai hothai