Jakhan Habe Ahankarer Purna Biloy Prabhur

Jakhan habe ahankarer purna biloy
Prabhur dhyane jiban amar habe tanmoy