Ke Ki Balbe Tate Jadi Bhita Haye Kartabyo

Ke ki balbe tate jadi bhita haye
Kartabyo kaj kari barjan
Teman bhaye keman kare
Karbo ami bokar mato samarpan