Nitya Byasta Manuser Prane Mane Sthir

Nitya byasta manuser prane mane
Sthir achapal tumi acho sugopane
Byasthata mor chiratare hok abasan
Sabar parane pai jena taba sandhan
Taba sathe shudhu amar adan o pradhan
Tumi je amar rupantarer mahagyan