He Madhumoy Adhishwar Eka Shudhu

He madhumoy adhishwar
Eka shudhu tumi bhashwar
Ar jato sab khano sthayi nashwar
Laho pranam amar ishwar