Kothai Amar Durbalata Apurnata Dekhle Bhoy

Kothai amar durbalata
Apurnata dekhle bhoi hoy
Jyotir pane dharle khule
Satyer habe joy