Jogyata Noy Karuna Jyoti Pane Khule Dhara

Jogyata noy karuna
Jyoti pane khule dhara apana
Tar majhe pabe eshana
Ar katho na ar katho na