Nije Dukhi Aparer Dekhe Dukh Kende Uthe

Nije dukhi aparer dekhe
Dukh kende uthe pran
Sakaler dukha dur ek sathe
Karo bhagaban