Gopane Phute Prabhur Paye Gopane Pari

Gopane phute prabhur paye
Gopane pari chare
Ami prabhur prabhu amar
Jenechi antare