Sabai Jakhan Kare Ghrina Kende Bali Rakkha

Sabai jakhan kare ghrina kende
Bali rakkha karo narayan
Mane prane bhabi ami tader
Amar nai je kabhu prayojan