Bhalobese Pratidane Bhalobasa Jadi Nahi

Bhalobese pratidane bhalobasa
Jadi nahi peye thaki
Pathe druta ghrina ese prema phule
Dite pare hai dhaki