Shanta Theke Praman Karo Bhalobaso Dibya

Shanta theke praman karo
Bhalobaso dibya jiban
Shanta bhabe karle grahan
Habe druta unnati sadhan