Bhule Jete Chahi Jata Bhalo Mando Purba

Bhule jete chahi jata
Bhalo mando purba dharana
Bhabina ar prabhu bhabe
Amar lagi amar bhabona