Tomai Ami Dekhte Pabo

Tomai ami dekhte pabo bishwa sabha majhe
Manda kalo amar prane nahi jadi raje