Amar Bahir Jibane Mandire Nai Pujari

Amar bahir jibane mandire nai pujari
Amar bithar jibane parabare nai dishari