Sharthak Habe Sadhan Jiban Sharthak

Sharthak habe sadhan jiban
Sharthak habe jani
Dhariya dakile bhakati hiyai
Tomar charan khani