Hiya Giti Na Jeno Hoi Kabhu Samapan

Hiya giti na jeno hoi kabhu samapan
Bishwa pita shunte chahe giti anukkhan