Kahar Harashe Harashito Ami Amar Hiyar

Kahar harashe harashito ami
Amar hiyar kanane
Kahar parashe labhibo mukti
Amar maner gahane