Samukhe Amar Karunarupini Bhubhan

Samukhe amar karunarupini bhubhanmohini kali
Hasiya nachiya pujibo tomare diye mago karatali