He Bandhu Sreshtha Kothai Ogo Amar

He bandhu sreshtha kothai ogo amar hiyar dhrubha tara
Tumi bina mithya deshe ghure berai sarba hara