Banshari Kahar Bajiche Hriday Gabhire Ke

Banshari kahar bajiche hriday gabhire
Ke amare dake bhangite maner prachire
Banshari kahar bajiche hriday gabhire
Ke amare kahe urite ushar samire