Ghume Jagarane Karuna Nayane

Ghume jagarane karuna nayane tumi je rayecho prabhu
Keno nahi chai tomare dakite amar hridaye kabhu