Shanti Pataka Urabo Ajike Mukti Gagane

Shanti pataka urabo ajike mukti gagane
Nutan abani phuti ache aji ekata swapane