Kande Mor Hiya Birale Basiya Na Jani Kahar

Kande mor hiya birale basiya na jani kahar lagi
Nijhum nishite kisher aghate swapan giyeche bhangi