Asuk Namiya Jibane Amar Nitya Jyotir Dhara

Asuk namiya jibane amar nitya jyotir dhara
Sima haye jak asimer prane purna atma hara