Kebal Prabhu Tumi Acho Nai Je Ami Nai

Kebal prabhu tumi acho nai je ami nai
Bhitare mor tomai dekhe shunye mishe jai