Kasta Kare Tushta Kari Ami Agya Jane Bigya

Kasta kare tushta kari ami agya jane
Bigya hoi pari tushta atal prajatane