Pranati Janai Hriday Gabhire Pranati Tomai

Pranati janai hriday gabhire pranati tomai janai
Tushite tomare tomar lagiya amar amire harai