Amar Sarir Amar Paran

Amar sharir amar paran amar manas amar hriday jarima
Kemane labhibo taba kripa rashi pracharite taba dharanir buke garima