Hethai Hothai Sthale Jale Raibo Tomar Charan

Hethai hothai sthale jale
Raibo tomar charan tale
Pujbo tomai bhakti chite
Amire mor chahi dite