Chapal Paran Sangi Amar Taito Tomare

Chapal paran sangi amar taito tomare bhulechi
Kutil manas sangi amar taito tomare tyejechi