Bajaite Chahi Sasime Asime Tomar Bijoy

Bajaite chahi sasime asime tomar bijoy bheri
Kripa khama bale dao go shakati nahi karo ar deri